top of page
  • Facebook Social Icon

BIBLIOGRAPHY

 

 

Charakterystyka i próba systematyki nowoczesnej notacji muzycznej w kontekście przemian we współczesnych technikach wykonawczych

Szczepan Tesarowicz

Master degree written under Prof. Marek Stachowski 


Academy of Music in Kraków, 1993

Katalog Muzyki XX Wieku
(20th Century Music Catalogue)


PWM Edition S.A., 1999

Dziennik pisany nocą 1997-1999

Gustaw Herling-Grudziński
Czytelnik, Warszawa, 2000

Encyklopedia Muzyczna PWM
(Encyclopaedia of Music)


PWM Edition S.A., 2001

Muzyka Instrumentalna Marcela Chyrzyńskiego (Instrumental Music of Marcel Chyrzynski)

Magdalena Chmielowska
Master degree written under Prof. Jadwiga Paja-Stach

 

The Jagiellonian University - Institute of Musicology
Kraków, 2003

Przewodnik po muzyce koncertowej, PART. I

PWM Edition S.A., 2003

Wykorzystanie klarnetu w utworach
Marcela Chyrzyńskiego (Using the Clarinet In Marcel Chyrzynski's Pieces) 

Kamil Samiczak 
Master degree written under ad. Janusz Antonik

 

Academy of Music in Kraków, 2004

Twórczość klarnetowa Marcela Chyrzyńskiego i Wojciecha Ziemowita Zycha (Clarinet Works of Marcel Chyrzynski and Wojciech Ziemowit Zych)

Maciej Bosak
Master degree written under ad. Janusz Antonik

 

Academy of Music in Kraków, 2005

Klawesyn w nowej twórczości 
polskich kompozytorów (Harpsichord In New Works of Polish Composers)

Magdalena Chmielowska 
Master degree written under lec. Krzysztof Droba 

 

Academy of Music in Kraków, 2005

Kompozytorzy polscy 
1918-2000
II. Biogramy

(Polish Composers
1918-2000
II. Biograms) 

Academy of Music in Warsaw and
Academy of Music in Gdansk 
Gdansk - Warsaw, 2005

Nowa dekada. 
Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005 
(New Decade. Polish Composers' Union 1995-2005) 

Polish Music Information Centre 
Warsaw, 2006

Czas Warszawskich Jesieni. 
O muzyce polskiej 1945-2007 (Time of Warsaw Autumn. About Polish Music 1945-2007)

Dorota Szwarcman 
Stentor, Warszawa, 2007

Polska literatura klarnetowa przełomu XX i XXI wieku na podstawie wybranych utworów (Polish Clarinet's Literature of 20th and 21st Century on the Base of Selected Works)


Kacper Kalaga 
Master degree written under lec. Roman Widaszek 

 

Academy of Music in Katowice, 2008

Saksofon w wybranych utworach kompozytorów krakowskich początku XXI wieku (Saxophone in selected pieces of Krakow composers on the begining of 21st century)

Andrzej Rzymkowski
Habilitation work

 

Academy of Music in Kraków, 2009

Concerto 2000 na klarnet i orkiestrę symfoniczną. Autorski komentarz analityczny (Concerto 2000 for clarinet and 
symphony orchestra. Author’s analitical
commentary)

Marcel Chyrzynski
Habilitation work


Academy of Music in Kraków, 2010

Problematyka wykonawcza w polskiej muzyce klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie kompozycji: Marcela Chyrzyńskiego - Trzy preludia na klarnet i fortepian (1990), Ryszarda Osady - Capricciona klarnet i media elektroniczne (2005), Pawła Mykietyna - Choć doleciał Dedal - Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), Mikołaja Góreckiego - Transfiguracje na klarnet solo (2004), Marcina Stańczyka - Laterna na klarnet, wiolonczelę, fortepian, perkusję i elektronikę (2008)

Robert Stefański 
Ph. D. Work written under prof. Janusz Kopczyński 
Academy of Music in Łódź, 2010

Muzyka na klawesyn solo w twórczości
wybranych kompozytorów XX i XXI w. (Music for solo clavicembalo in works of selected composers of 20th and 21st century)

Michal Gronowicz 
Master degree written under prof. Zbigniew Bargielski 


Academy of Music in Kraków, 2011

WHO IS WHO W POLSCE (WHO IS WHO IN POLAND)
(10. edition)

Hübners Who is Who
Verlag für Personenenzyklopädien AG 
Schweiz, 2011

Wykorzystanie brzmień tradycyjnych i nowatorskich w wybranych utworach na trąbkę kompozytorów XX i XXI wieku 
(Using traditional and contemporary sounds in selected pieces for trumpet by composers of 20th and 21st century)

Mikolaj Szykor 
Master degree written under prof. Roman Grynia 
Academy of Music in Poznań, 2012

Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013

(Golden Book of Humanities 2013)

Krzysztof Pikon (Editor in Chief)
Agnieszka Sokolowska (Project’s Director)

“Helion” Edition 
Gliwice, 2013

ISBN 978-83-930922-8-4

Chłopecki Muzyka Wzwodzi Front.jpeg

Muzyka wzwodzi. Diagnozy i portrety
(Music arouses. Diagnoses and portraits)

Andrzej Chłopecki

PWM Edition
Kraków, 2014

ISBN 978-83-224-0976-3

Siódma dekada.

Związek Kompozytorów Polskich 2006-2015

(The Seventh Decade. Polish Composers' Union 2006-2015)

Polskie Centrum Informacji Muzycznej 
Warszawa, 2015

PhDWork.jpg

Między brzmieniem a ekspresją. Studium wybranych dzieł na klarnet, wiolonczelę i fortepian Vincenta d'Indy'ego, Nino Roty i Marcela Chyrzyńskiego (Between sound and expression. Study on selected works for clarinet, cello and piano by Vincent d'Indy, Nino Rota and Marcel Chyrzyński)


Przemysław Buczek
Ph. D. Work written under prof. Roman Widaszek
Academy of Music in Gdańsk, 2016

Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej Oxford 2017.jpeg
PhDWork.jpg

Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej

An Oxford Encyclopedia Publication

II. | 2016

 

Oxford Encyclopedia Ltd, 2016

ISBN 978-0-9931249-7-6

Duet fortepianowy w muzyce XXI wieku na podstawie: “Rozedrgranie” Wojciecha Ziemowita Zycha, “Reflection No. 3” Marcela Chyrzyńskiego i “Elbrus” Macieja Jabłońskiego (Piano duo in the music of the 21st century based on: "Rozedrgranie" by Wojciech Ziemowit Zych, "Reflection No. 3 "Marcel Chyrzyński and" Elbrus "by Maciej Jabłoński)

Jarosław Duda i Tomasz Romanek
Ph.D. work written under  prof. Jerzego Tosika-Warszawiaka

Academy of Music in Kraków, 2018

Dekonstrukcja w muzyce polskiej na początku XXI wieku. Chyrzyński, Kwieciński, Mykietyn, Peszat (Deconstruction in Polish music at the beginning of the 21st century. Chyrzyński, Kwieciński, Mykietyn, Peszat)


Olgierd Juzala-Deprati
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. dr hab. Teresy Maleckiej

Academy of Music in Kraków, 2019

PhDWork.jpg

Egzemplifikacja roli trąbki w wybranych dziełach kompozytorów polskich XX i XXI wieku
(Exemplification of the role of the trumpet in selected works by Polish composers of the 20th and 21st centuries)

Damian Kurek
Ph.D. work written under prof. dr hab. Romana Grynia

Academy of Music, Poznań, 2020

Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej Oxford 2021.jpeg

Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej

Britishpedia

VII. | 2021

 

British Publishing House Ltd, 2021

ISBN 978-1-912100-46-0

bottom of page