© 2020 by Marcel Chyrzyński. All rights reserved.

  • Facebook Social Icon

BIBLIOGRAFIA

 

 

Charakterystyka i próba systematyki nowoczesnej notacji muzycznej w kontekście przemian we współczesnych technikach wykonawczych

Szczepan Tesarowicz
Praca magisterska - Wydział Teorii Muzyki
Akademia Muzyczna, Kraków, 1993 r.

Katalog Muzyki XX Wieku

PWM S.A., wyd. 1999 r.

Dziennik pisany nocą 1997-1999

Gustaw Herling-Grudziński
Czytelnik, Warszawa, wyd. 2000 r.

Encyklopedia Muzyczna PWM

suplement do części biograficznej CD
PWM S.A., wyd. 2001 r.

Muzyka Instrumentalna Marcela Chyrzyńskiego

Magdalena Chmielowska
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. dr hab. Jadwigi Pai-Stach
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Muzykologii
Kraków, 2003 r.

Przewodnik po muzyce koncertowej, cz. I

PWM S.A., wyd. 2003 r.

Wykorzystanie klarnetu w utworach
Marcela Chyrzyńskiego 

Kamil Samiczak 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
ad. Janusza Antonika
Akademia Muzyczna, Kraków, 2004 r.

Twórczość klarnetowa Marcela Chyrzyńskiego 
i Wojciecha Ziemowita Zycha

Maciej Bosak
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
ad. Janusza Antonika
Akademia Muzyczna, Kraków, 2005 r.

Klawesyn w nowej twórczości 
polskich kompozytorów 

Magdalena Chmielowska 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
st. wykł. Krzysztofa Droby 
Akademia Muzyczna, Kraków, 2005 r.

Kompozytorzy polscy 
1918-2000
II. Biogramy

Praca zbiorowa pod redakcją 
Marka Podhajskiego 
Gdańsk - Warszawa, wyd. 2005 r.

Nowa dekada. 
Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005 

Polskie Centrum Informacji Muzycznej 
Warszawa, wyd. 2006 r.

Czas Warszawskich Jesieni. 
O muzyce polskiej 1945-2007 

Dorota Szwarcman 
Stentor, Warszawa, wyd. 2007 r.

Polska literatura klarnetowa przełomu XX i XXI wieku 
na podstawie wybranych utworów

Kacper Kalaga 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
ad. Romana Widaszka 
Akademia Muzyczna, Katowice, 2008 r.

Saksofon w wybranych utworach kompozytorów krakowskich początku XXI wieku 

Andrzej Rzymkowski
Praca habilitacyjna
Akademia Muzyczna, Kraków, wyd. 2009 r.

Concerto 2000 na klarnet i orkiestrę symfoniczną. Autorski komentarz analityczny 

Marcel Chyrzyński
Praca habilitacyjna
Akademia Muzyczna, Kraków, wyd. 2010 r.

Problematyka wykonawcza w polskiej muzyce klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie kompozycji: Marcela Chyrzyńskiego - Trzy preludia na klarnet i fortepian (1990), Ryszarda Osady - Capricciona klarnet i media elektroniczne (2005), Pawła Mykietyna - Choć doleciał Dedal - Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), Mikołaja Góreckiego - Transfiguracje na klarnet solo (2004), Marcina Stańczyka - Laterna na klarnet, wiolonczelę, fortepian, perkusję i elektronikę (2008)

Robert Stefański 
Praca doktorska napisana pod kierunkiem 
prof. Janusza Kopczyńskiego 
Akademia Muzyczna, Łódź, 2010 r.

Muzyka na klawesyn solo w twórczości
wybranych kompozytorów XX i XXI w.

Michał Gronowicz 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa Bargielskiego 
Akademia Muzyczna, Kraków, 2011 r.

WHO IS WHO W POLSCE
Encyklopedia biograficzna
z życiorysami znanych Polek i Polaków
(10. wydanie)

Hübners Who is Who
Verlag für Personenenzyklopädien AG 
Schweiz, 2011 r.

Wykorzystanie brzmień tradycyjnych i nowatorskich
w wybranych utworach na trąbkę
kompozytorów XX i XXI wieku

Mikołaj Szykor 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. Romana Grynia 
Akademia Muzyczna, Poznań, 2012 r.

Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013

Krzysztof Pikoń (redaktor naczelny)
Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu)

Wydawnictwo “Helion” 
Gliwice, 2013 r.

ISBN 978-83-930922-8-4

Siódma dekada.

Związek Kompozytorów Polskich 2006-2015

Polskie Centrum Informacji Muzycznej 
Warszawa, wyd. 2015 r.

Między brzmieniem a ekspresją. Studium wybranych dzieł na klarnet, wiolonczelę i fortepian Vincenta d'Indy'ego, Nino Roty i Marcela ChyrzyńskiegoPrzemysław Buczek
Praca doktorska napisana pod kierunkiem 
dra hab. Romana Widaszka
Akademia Muzyczna, Gdańsk, 2016 r.